Huishoudelijk Reglement

BCBGS Huishoudelijk Reglement dd 20-6-2017


Huishoudelijk Reglement BCBGS


1. Algemeen

- Het Huishoudelijk Reglement (HR) is bindend voor alle leden

- Het HR wordt samengesteld door de Raad van bestuur

- Het is verboden lid te zijn van een niet FCI-erkende rassenvereniging

- Aanpassingen aan het huishoudelijk reglement worden per mail of indien dit niet beschikbaar is per post meegedeeld


2. Leden


2.1 Effectieve leden

- zijn in het bezit van een BGS (Bayerische Gebirgsschweisshund) of HS (Hannoversche Schweisshund) die een erkende FCI-voorproef behaald heeft

- zijn in het bezit van een BGS of HS die geen erkende FCI-voorproef behaald heeft, maar hebben 3 nazoeken meegelopen met een effectief lid. Een verklaring hieromtrent werd bezorgd aan het secretariaat.

- zijn niet in het bezit van een BGS of HS, maar hebben 3 nazoeken meegelopen met een effectief lid. Een verklaring hieromtrent werd bezorgd aan het secretariaat.

- dienen in het bezit te zijn van een geldige jachtakte.

- verbinden zich er toe om in de toekomst enkel nog een BGS of HS te voeren afkomstig van een club erkend door de KBGS e.v. 1912 (moedervereniging)

- hebben volledig stemrecht op de Algemene Ledenvergadering

Indien de BGS of HS van een effectief lid overlijdt, blijft deze persoon effectief lid.

Het lidgeld voor effectieve leden bedraagt 50€.


2.2 Aspirant-leden

- zijn niet in het bezit van een BGS of HS

- dienen in het bezit te zijn van een geldige jachtakte

- verbinden zich er toe om in de toekomst enkel nog een BGS of HS te voeren afkomstig van een club erkend door de KBGS e.v. 1912 (moedervereniging)

- hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering

Om effectief lid te worden dient men 3 nazoeken (geen controlenazoeken) meegelopen te hebben met een effectief lid (hiervoor dient een verklaring ingevuld te worden door het effectieve lid).

Het lidgeld voor aspirant-leden bedraagt 50€.


2.3 Sympathiserende leden

- hebben geen intentie om met een BGS of HS te werken en zijn enkel lid uit sympathie

- hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering

Het lidgeld voor sympathiserende leden bedraagt 25€.

BCBGS Huishoudelijk Reglement dd 20-6-2017


2.4 Aanvraag tot lidmaatschap

-Het aanvraagformulier voor lidmaatschap dient ingevuld en opgestuurd te worden naar het secretariaat.


3. Fok

-De voorwaarden om te fokken staan beschreven in het kweek- en fokreglement goedgekeurd door de KKUSH. Het niet navolgen van het fokreglement leidt automatisch tot definitieve uitsluiting van dit lid.


4. Aanvraag voor een pup

- Enkel effectieve leden komen in aanmerking voor een pup.

- Het aanvraagformulier voor een BGS of HS-pup dient ingevuld en opgestuurd te worden naar het secretariaat.

- De fokverantwoordelijke neemt contact op met de aanvrager binnen een termijn van 1 maand na de aanvraag.


5. Opleiding en keuring

-De eigenaar van een pup engageert zich om te slagen voor alle proeven die nodig zijn om de BGS of HS in de fok te brengen.

Bijlagen

- Aanvraagformulier tot lidmaatschap

- Verklaring omtrent het assisteren van 3 nazoeken

- Aanvraagformulier voor een pup