Nederlands

Onze vereniging heeft als doel de houders van een Beierse Bergzweethond (BGS) en Hannoveraanse Zweethond (HS) in Belgiƫ te groeperen.

De vereniging beoogt deze rassen in stand te houden, te waken over de toepassing van de rasstandaard en deze in voorkomend geval te verduidelijken en de beide zweethonden als gebruikshond te promoten.


De vereniging heeft meer bepaald tot doel het uiterlijk, het karakter en de gebruikswaarde van de BGS en de HS te bewaren en bij te dragen tot het propageren van het ras, door middel van:


  • Het bevorderen, bij het fokken van de gewenste lichamelijke- en karaktereigenschappen.


  • Het nastreven van de ruimere bekendheid van de gebruiksmogelijkheden van de BGS en de HS.


  • Het geven van leiding en voorlichting in verband met fokken, aanschaffen en opvoeden van de BGS en de HS.

1329